[Original size] Deilen

Helen Walker Brown MA  BA  PGCE  DBS

I am a fully qualified, bi-lingual Artist and Creative Practitioner

 working in both 2D and 3D exploring natural, historical and environmental themes

through a variety of media including Painting, Printing, 

Drawing, Silver & Photography. 

My design work has included comemorative plaques, public art and corporate logos.

I also collaborate with local craftspeople in the design and production of works in wood, slate and metal.

 

I have over 20 years teaching experience and a proven track record in running workshops and events with a diverse range of groups and individuals,

including schools, community groups, neurodiverse individuals, LGBQT+ and homelessness charities.

I have extensive esperience of  project management, budget management and producing risk assessments for events and public spaces.

Recent working partnerships include: National Library of Wales, LleChi, Gwynedd Council, Menter Iaith, Msparc - Bangor University.

 

  Artist ac Ymarferydd Creadigol gymwysedig ydwyf, 

yn gweithio mewn 2D a 3D, i ymchwilio themau naturial, hanesyddol ac amgylcheddol

trwy ystod o gyfryngau, megis Paentio, Argraffu, Sgetsio,

Arian, Efydd a Ffotograffiaeth. Mae fy ngwaith dylunio yn cynnwys placiau cofeb, celfyddyd cyhoeddus a logos busnes.

Dwi hefyd yn cyd-weithio hefo crefftwyr lleol i ddylunio a chreu darnau mewn metel a choed.

 

 

Mae gen i dros 20 mlynedd o brofiad dysgu ynghyd a phrofiad 

 

 cadarn o gynnal gweithdai a digwyddiadau hefo ystod o unigolion a grwpiau

megis ysgolion, grwpiau cymunedol, unigolion niwroamrywiaethol, LGBQT+ ac elusenau digartrefedd.

Mae gen i brofiad helaeth o arwain prosiectau, rheoli cyllidebau a chynhyrchu asesiadau risg ar gyfer digwyddiadau a gofodau cyhoeddus.

Partneriaid diweddar yn cynnwys: Llyfrgell Gendlaethol Cymru, LleChi, Cyngor Gwynedd, Menter Iaith, MSparc - Prifysgol Bangor

 

 

YSGOLION

SCHOOLS

CYMWYSTERAU / AMDANAF   

ABOUT / QUALIFICATIONS

20211106_142344 (1) Coastfrost sqshrub sqsill  coed  350x350 (1)  

Cysylltwch / Contact : helen@deilen.online