[Original size] Deilen

HOME / ADREF

Mae Cwmni Deilen yn cael ei redeg gan Helen Walker Brown. 

Mae gan Helen flynyddoedd o brofiad o gynllunio ac arwain prosiectau ar draws wahanol feysydd creadigol. 

Ynghyd a sgiliau celfyddydol 2D a 3D mae ei phrofiad yn cynnwys datblygu a chyflwyno hyfforddiant, cynnal gweithdai celf,

cynllunio digwyddiadau, llunio ceisiadau grant, rheoli prosiectau a rheoli cyllid.   

Mae Helen yn meddu ar sawl cymhwyster ac yn eu defnyddio i gyflwyno gwasanaethau i gleientiaid a’i sefydliadau. 

Mae ganddi gymhwyster arwain timau o’r CMI (Chartered Management Institute),

M.A. Addysg, Tystysgrif Addysg i Raddedigion, a BA Anrhydedd mewn Ffotograffiaeth.  

Gyda phrofiad eang o weithio hefo Awdurdodau Addysg, Awdurdodau Lleol, Llywodraeth Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru,

y trydydd sector a sawl asiantaeth arall, mae Cwmni Deilen yn gallu cydweithio hefo chi, beth bynnag eich anghenion. 

 

Helen Walker Brown: CV 2021

Cymwysterau 

MA Addysg: Prifysgol Bangor 

BA 2.1 Ffilm & Ffotograffiaeth Prifysgol Derby 

Cwrs Sylfaenol Celf: Coleg Menai

Tystysgrif Addysg : Bangor University

Tiwtor NVQ: D32 D33 D36: Coleg Menai Bangor

 Tystysgrif DBS & Trwydded Gyrru llawn

Profiad Gwaith

· Ymarferydd Creadigol Llaw Rhydd –  Celf, Ffilm & Ffotograffiaeth 

· Cydlynydd Rhwydwaith Cyfuno 

· Swyddog Dysgu Oriel & Amgueddfa Storiel   

· Athrawes Dosbarth am dros 15 mlynedd

· Ymgynghorydd Llaw Rhydd Awdurdodau Gwynedd  & Mon 

· Swyddog Prosiect Galeri Caernarfon 

· Cymhorthydd Criw Celf Conwy & Gwynedd  

· Swyddog Gwella Ansawdd Addysg Cyngor Gwynedd

Prosiectau

Arweinydd / Artist – Gwynedd DECT – Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Prosiect Llechen Cerfiedig Ysgol Borth Y Gest 2021.

Ymarferydd Creadigol / Artist : Gweithdai Crefft i Deuluoedd - Storiel 2020/21

Ymarferydd Creadigol / Artist: Gweithdai Cyfuno Gwynedd 2019.

Partner a Chydlynydd Galeri - ‘Caernarfon Alight’ ‘Walk the Plank’ : 2015.

Cysylltwch / Contact : helen@delien.online

 

 

 

 

A