[Original size] Deilen

HOME / ADREF

Mae Cwmni Deilen yn cael ei redeg gen i,

Helen Walker Brown. 

Mae gen i flynyddoedd o brofiad

o gynllunio ac arwain prosiectau

ar draws wahanol feysydd creadigol. 

ynghyd a sgiliau cryf celfyddydol 2D a 3D.

Mae fy mhrofiad yn cynnwys

datblygu a chyflwyno hyfforddiant,

cynnal gweithdai celf,

cynllunio digwyddiadau, llunio ceisiadau grant,

a rheoli prosiectau creadigol.   

Mae gen i brofiad eang o weithio hefo

Awdurdodau Addysg, Awdurdodau Lleol,

 Llywodraeth Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru,

Cyfuno Gwynedd, Oriel Mon, Cefyddydau Cymunedol Gwynedd,

y trydydd sector & asiantaethau sy'n cefnogi unigolion 

hefo Anghenion Dysgu Ychwanegol.

 

Helen Walker Brown: CV 2022

Cymwysterau 

MA Addysg: Prifysgol Bangor 

BA 2.1 Ffilm & Ffotograffiaeth Prifysgol Derby 

Cwrs Sylfaenol Celf: Coleg Menai

Tystysgrif Addysg : Bangor University

Tiwtor NVQ: D32 D33 D36: Coleg Menai Bangor

Tystysgrif Arweinyddiaeth Timau: CMI

 Tystysgrif DBS & Trwydded Gyrru llawn

Profiad Gwaith

· Ymarferydd Creadigol Llaw Rhydd –  Celf, Ffilm & Ffotograffiaeth 

· Cydlynydd Rhwydwaith Cyfuno 

· Swyddog Dysgu Oriel & Amgueddfa Storiel   

· Swyddog Gwella Ansawdd Addysg Cyngor Gwynedd

· Athrawes Dosbarth am dros 15 mlynedd

· Ymgynghorydd Llaw Rhydd Awdurdodau Gwynedd  & Mon 

· Swyddog Prosiect Galeri Caernarfon 

· Cymhorthydd Criw Celf Conwy & Gwynedd  

Prosiectau

Arweinydd Prosiect / Tiwtor Ffotograffiaeth Prosiect Llechi Gaeaf Llawn Lles Federasiwn Amgueddfeydd Cymru 2022

Arweinydd / Artist – Gwynedd DECT – Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Prosiect Llechen Cerfiedig Ysgol Borth Y Gest 2021.

Ymarferydd Creadigol / Artist : Gweithdai Crefft i Deuluoedd - Storiel 2020/21

Ymarferydd Creadigol / Artist: Gweithdai Cyfuno Gwynedd 2019.

Partner a Chydlynydd Galeri - ‘Caernarfon Alight’ ‘Walk the Plank’ : 2015.

Cysylltwch / Contact : helen@delien.online

 

 

 

 

A