[Original size] Deilen

HOME / ADREF

Rydym ni’n credu mewn creadigrwydd,
ac eisiau gweld sgiliau creadigol
disgyblion yn cael eu datblygu ledled
y Cwricwlwm Newydd.
Mae gwneud y cyfleoedd hyn yn
hygyrch i ddisgyblion o bob
cefndir yn flaenoriaeth.
'Rydym yn gallu gweithio hefo
disgyblion o bob oedran a
phob lefel gallu er mwyn gwella
cyrhaeddiad drwy greadigrwydd,
a gwella profiadau a chyfleoedd
y Celfyddydau Mynegiannol
 Trwy gweithio mewn fordd
traws-cwricwlaidd fel hyn,
mae ysgolion yn gweld sgiliau
llythrennedd a rhifedd yn gwella.
'Rydym hefyd yn gallu cefnogi
a hyfforddi athrawon i ddatblygu
sgiliau yn y maes.
 
Mae ein pecynnau ysgolion yn
cychwyn am £250 y diwrnod, 
gyda'r opsiwn o theilwrio'n
gweithgareddau i gyd-fynd a'ch
themau dosbarth.
 
20211129_134811 20211218_133936 20211104_145420

helen@deilen.online