[Original size] Deilen

HOME / ADREF

Rydym ni’n credu mewn creadigrwydd, ac eisiau gweld sgiliau creadigol disgyblion yn cael eu datblygu ledled y Cwricwlwm Newydd.
Mae gwneud y cyfleoedd hyn yn hygyrch i ddisgyblion o bob cefndir yn flaenoriaeth i ni.
'Rydym yn gallu gweithio hefo disgyblion o bob oedran a phob lefel gallu er mwyn :
Gwella cyrhaeddiad drwy greadigrwydd.
Cynyddu a gwella profiadau a chyfleoedd y Celfyddydau Mynegiannol 
 Gwella llythrennedd a rhifedd
Cefnogi athrawon  i ddatblygu eu sgiliau
Cysylltu hefo Hanes a Daearyddiaeth yr ardal
Credwn y dylai plant a phobl ifanc ddysgu am y celfyddydau, drwy’r celfyddydau.
Mae ein pecynnau ysgolion ar gael am £250 y diwrnod i hyd at 20 o blant y diwrnod.
Mae modd teilwrio'n gweithgareddau i gyd-fynd a'ch gweithgareddau themau
 
20211129_134811 20211218_133936 20211104_145420

helen@deilen.online